Modelleren en Animeren met Blender

Les 2a: Modelleren van Huisje

Home / Tutorials / Beginnerscursus Blender / Les 2a: Modelleren van Huisje

Modelleren huisje

Leren basisvaardigheden

We gaan een eenvoudig huisje modelleren, en daarbij leer je gebruik maken van de basisvaardigheden en modelleertechnieken die we de vorige les hebben besproken.

Geschreven door: Derrick Putman 

Tutorial: Huisje modelleren

Te modelleren huisje in blender

Te modelleren huisje in blender

 • Begin met de default cube
 • Ga naar editmode
 • Druk op S (scale) dan x (langs de x-as) om de kubus uit te rekken op de X-as.
 • LMB om hem vast te zetten.
 • Dan S en y om de kubus te vergroten in de y richting.

Merk op

Als je alleen S indrukt vergroot je in alle richtingen, dus ook in de hoogte en dat willen we nu niet.

Start met op maat maken Cube in Edit mode

Start met op maat maken Cube in Edit mode

 

 • Gebruik de face select knop zodat je het bovenste vlak kunt selecteren
Face select mode

Face select mode

 

Het Dak

 • Druk op E. Dit is de sneltoets voor de extude functie.
  Nu is het tweede vlak verdubbelt
 • Druk nu op S en maak het vlak groter zodat we een basis hebben voor het dak

 

Begin van het dak met Extrude

Begin van het dak met Extrude • Als we weer op E drukken kunnen we het vlak uitrekken in de hoogte

 

Dak extrude opnieuw

Dak extrude opnieuw

 • In het linker menu onder tools kies merge,dan kies at center.
 • Van het bovenste vlak dat nu geselecteerd is worden de punten naar een punt gebracht.
 • Nu dus in het centrum van het vlak
  De sneltoets voor merge is ALT-M
  We hebben nu een puntdak

 

Huisje met puntdak

Huisje met puntdak

 

Ramen en deur

 • Selecteer met de face select knop alle vlakken die de buiten muren vormen
 • Houd, om het huis te draaien, de middelste muis knop ingedrukt zodat je alle muren kunt selecteren.
 • Ga nu naar de mesh tools en druk subdivide in
  Doe dit zes keer
  De muren hebben nu meerdere vlakken zodat we er muren en een deur in kunnen zetten
  Sneltoets voor subdivide is: W > kies subdivide

 

Subdivide voor meer details

Subdivide voor meer details

 

 • Selecteer met de shift knop vlakken voor de deur
 • Druk op E en trek ze iets de muren in
 • Doe hetzelfde voor de ramen
Raam toevoegen

Raam toevoegen

 

Schoorsteen

 • Druk op numpad 7
  We zien nu het huis van bovenaf

 

Huis van bovenaf met de optie (Limit selection to visible UIT))

Huis van bovenaf met de optie (Limit selection to visible UIT)

 • Onder in het panel selecteer click op het icoontje naast de face select knop
 • Dit geeft een doorzichtige versie van ons huis

 

Face select mode

Limit selection to visible op UIT

We zien nu de vloer van het huis.
Nu kunen we vlakken selecteren uit de vloer vanwaaruit we onze schoorsteen optrekken met extrude (E).

 • Selecteer de vlakken met SHIFT+RMB
 • Draai het huis met je MMB of met je numpadknoppen b.v. 1
 • Druk E , Z zodat je hem recht omhoog kunt trekken tot boven het dak.
Schoorsteen toevoegen

Schoorsteen toevoegen

 

Huisje met schoorsteen in front view

Huisje met schoorsteen in front view

 

Het modelleren van het huisje is klaar.

Samengevat:

We hebben veel gebruik gemaakt van de functie: Extrude, voor het dak, de deur en de ramen, en de schoorsteen.
Met de functie merge, hebben we de 4 hoeken van het dak bij elkaar laten komen in het midden.
En met subdivide hebben we de muur van het huis zodanig opgedeeld, dat we er ramen en een deur in konden maken.

Het huis ziet er nu zo uit als je gaat renderen:

Te modelleren huisje in blender

Gemodelleerd huis

We gaan het in de volgende les hebben over materialen, en hoe je deze kunt toepassen op een object. (les 2b)

Daarna in les 3 gaan we stap voor stap het huisje van materiaal voorzien.